اتاق ها و امکانات

هتل گلدیس در سه طبقه با 74 اتاق دو تخته، سه تخته و چهار تخته آماده پذیرائی می باشد.

در تمامی اتاق های اینترنت بدون سیم (Wireless) پر سرعت موجود بوده و برای تمامی میهمانان گرامی، صبحانه به صورت رایگان در بوفه سرو می شود. لاندری مدرن همیشه آماده سرویس می باشد. سیستم تهویه مطبوع، تلوزیون و امکانات رفاهی برای تمامی اتاق ها در نظر گرفته شده است.

سرویس رایگان آب معدنی به صورت روزانه و یک عکس 15x10 به هر اتاق اختصاص داده می شود.

اتاق دو تخته

سیستم تهویه مطبوع, تلویزیون ال سی دیدر تمامی اتاق های اینترنت بدون سیم پر سرعت موجود بوده و برای تمامی میهمانان گرامی، صبحانه به صورت رایگان در بوفه سرو می شود. لاندری مدرن همیشه آماده سرویس می باشد. سیستم تهویه مطبوع، تلوزیون و امکانات رفاهی برای تمامی اتاق ها در نظر گرفته شده است.

سرویس رایگان آب معدنی به صورت روزانه و یک عکس 15x10 به هر اتاق اختصاص داده می شود.

2

تعداد مسافر

12

اتاق

اتاق سه تخته

سیستم تهویه مطبوع, تلویزیون ال سی دی, نمای عالیدر تمامی اتاق های اینترنت بدون سیم پر سرعت موجود بوده و برای تمامی میهمانان گرامی، صبحانه به صورت رایگان در بوفه سرو می شود. لاندری مدرن همیشه آماده سرویس می باشد. سیستم تهویه مطبوع، تلوزیون و امکانات رفاهی برای تمامی اتاق ها در نظر گرفته شده است.

سرویس رایگان آب معدنی به صورت روزانه و یک عکس 15x10 به هر اتاق اختصاص داده می شود.

3

تعداد مسافر

26

اتاق


اتاق چهار تخته

سیستم تهویه مطبوع, تلویزیون ال سی دی, نمای عالیدر تمامی اتاق های اینترنت بدون سیم پر سرعت موجود بوده و برای تمامی میهمانان گرامی، صبحانه به صورت رایگان در بوفه سرو می شود. لاندری مدرن همیشه آماده سرویس می باشد. سیستم تهویه مطبوع، تلوزیون و امکانات رفاهی برای تمامی اتاق ها در نظر گرفته شده است.

سرویس رایگان آب معدنی به صورت روزانه و یک عکس 15x10 به هر اتاق اختصاص داده می شود.

4

تعداد مسافر

36

اتاق


اتاق ماه عسل

سیستم تهویه مطبوع, تلویزیون ال سی دی, نمای عالیدر تمامی اتاق های اینترنت بدون سیم پر سرعت موجود بوده و برای تمامی میهمانان گرامی، صبحانه به صورت رایگان در بوفه سرو می شود. لاندری مدرن همیشه آماده سرویس می باشد. سیستم تهویه مطبوع، تلوزیون و امکانات رفاهی برای تمامی اتاق ها در نظر گرفته شده است.

سرویس رایگان آب معدنی به صورت روزانه و یک عکس 15x10 به هر اتاق اختصاص داده می شود.

2

تعداد مسافر

2

اتاق